Lung Cancer Screening

ફેફસાનાં કેંન્સર માટે ની તપાસ

ફેફસાના કેંન્સરનું સ્ક્રીનીંગ શું છે ?
 • શરીરમાં થતા બધા કેંન્સર માંથી ૩૦% જેટલું પ્રમાણ ફેફસાના કેંન્સરનું છે.
 • જ્યારે તકલિફ થાય ત્યારે ૮૦% થી ૯૦% કેંન્સર સ્ટેજ ૩ કે ૪ માં હોય છે.
 • આ પ્રોગ્રામ વડે ફેફસાના નાનામાં નાની ગાંઠ (5 mm કરતા પણ નાની) પકડી શકાય છે. અને ગાંઠની સાઇઝ પ્રમાણે આગળની સારવાર કેવી રીતે કરવી એ નક્કી થાય છે.
 • જો ગાંઠ દેખાય તો તેનું American Society ના Lung-RADS Classification પ્રમાણે Category નક્કી કરવામાં આવે છે.
કોણ કોણ કરાવી શકે ?
 • જેમને ફેમિલીમાં ફેફસાનું કેન્સર હોય . બીડી/ સિગારેટની ઘણા સમયથી આદત હોય કેમિકલ ફેક્ટરીમાં કામ કરતા હોય.
કેવી રીતે કરવામાં આવે છે તપાસ ?
 • ખૂબજ સરળ CT Scan પધ્ધિત વડે થાય છે. કોઇપણ પરેજી કે ભૂખ્યા રહેવાની જરૂર નથી કોઇપણ સમયે થઇ શકે છે.
 • તપાસ પાત્ર ૫ મિનિટમાં પૂરી થઇ જાય છે. હવે ખાસ નવી ટેકનોલોજી જે New Image Point માં છે. એ દ્રારા ખૂબજ ઓછુ રેડિએશન આપી આ તપાસ થાય છે. જેથી રેડિએશનની આડ અસર પણ ન થાય.
તપાસનું રિઝલ્ટ કેવી રીતે મળે છે ?
 • તપાસનું અવલોકન ખાસ કરીને કેંન્સર નિદાનના અનુભવી ડોકટર વડે કરવામાં આવે છે.
 • એમના દ્રારા થયેલા રીપોટૅ પ્રમાણે આગળનું માગૅદશૅન મળે.
 • જો રીપોટૅ નોમૅલ હોય તો હાલના તબક્કે કોઇ ગાંઠ નથી.
 • જો ગાંઠ અથવા ડાધો હોય તો Lung-RADS Classification પ્રમાણે એની Category નક્કી કરીને જણાવવામાં આવે છે. ડોકટરને મળીને રિઝલ્ટ પણ ચચૉ કરી કરી શકાય છે.
તપાસમાં કોઇ રિસ્ક કે ઇંન્જેકશન કે બેભાન કરવું પડે છે ?
 • આ તપાસનું કોઇપણ રિસ્ક નથી. ખાસ ૩D AIDR Technology દ્રારા થતી તપાસમાં રેડિએશન પણ ખૂબ ઓછું (< 70% compared to normal CT Scan) લાગે છે.
 • બેભાન કરવાની કે ઇંન્જેકશન આપવાની જરૂર નથી.
 • જો કેંન્સરની મોટી ગાંઠ આવે અને એની આગળ તપાસ જરૂરી બને તો તેવા સંજોગોમાં ઇંન્જેકશન આપીને આખી તપાસ કરવી પડે છે જેનો એકસ્ટ્રા ચાજૅ થઇ શકે.
તપાસના ફાયદા
 • વહેલું કેંન્સર નિદાન, એટલું વધારે વષૅનું જીવન.
 • બને એટલા નાના ઓપરેશન થી નિકળી શકે અને આગળ વધતુ અટકાવી શકાય.
 • કેંન્સર સિવાયના રોગો પણ પકડી શકાય.
 • ધ્રુમપાન બંધ કરવા માટે સમજાવી શકાય.
WhatsApp WhatsApp us